Gelezen

Gelezen in 2022: de cijfertjes

Ah, het moment is weer aangebroken voor de cijfer en grafiekjes nerd om hun hart op te halen! Ik neem jullie namelijk mee in de hoekjes en kantjes van mijn leesstatistieken van 2022.
Halverwege het jaar konden jullie al een tussentijdse update lezen, maar nu neem ik jullie mee tot in de diepste krochten van mijn Excel tabel.
Als dit je totaal niet interesseert, sla dit bericht gerust over, no hard feelings en al 😉 Voor de rest, klaar? START!

De leesdoelen

Net als voorgaande jaren, legde ik mezelf begin 2022 een aantal leesdoelen op. Enerzijds was er de Goodreads reading challenge en anderszijds stelde ik een aantal doelen vast op basis van mijn leesgedrag van 2021 en dingen waar ik wat meer aandacht aan wilde besteden.

DOEL 1: Lees 100 boeken

Zowel in 2020 als in 2021 had ik meer dan 100 boeken gelezen, dus opnieuw minstens 100 boeken lezen leek mij een mooi doel, zonder nog extra druk op te leggen van elk jaar meer te willen.

Volgens Goodreads vervolledigde ik dit doel met glans, met zelfs 8 boeken op overschot. Zelf houd ik het op 4 boeken op overschot, omdat ik de DNF’s hierbij niet mee tel.

In 2022 deed ik bewust moeite om boeken onafgemaakt aan de kant te leggen, als ik het verhaal of de schrijfstijl echt niet kon smaken. Dan nog zijn er wel een paar boeken waar ik achteraf bij denk dat ik die beter niet had uitgelezen, maar uiteindelijk waren er maar 4 boeken die mij dermate stoorden, dat ik ze niet uitlas.
Dan nog las ik 114 boeken uit in 2022. Minder dan de 2 voorgaande jaren, maar toch ruim voldoende voor mijn opgelegde doel.

Maar, opvallend, als ik naar het aantal gelezen bladzijden kijk, dan las ik MEER dan de 2 voorgaande jaren. Met maar liefste 43121 blz las ik zelfs meer dan 4000 bladzijden in vergelijking met 2021, terwijl ik 6 boeken minder las!
Dit heeft natuurlijk alles te maken met één van mijn andere leesdoelen, waardoor het gemiddelde boek van 2022 ook meer bladzijden telt dan andere jaren, namelijk 378 blz/boek.

DOEL 2: Lees 10% in het Nederlands

Dit is een leesdoel dat ik me al een aantal jaren opleg, terwijl ik heel goed weet dat ik voornamelijk in het Engels lees en dus echt buiten mijn gebruikelijke leesbronnen zou moeten kijken om in mijn eigen moedertaal te lezen.

Het komt dan ook helemaal niet als een verrassing te zien dat ik dit doel niet behaalde en het zelfs mijn slechtste jaar was sinds ik dit bijhoud voor dit leesdoel.
In totaal las ik 7 boeken in het Nederlands, alle 7 vertalingen uit een andere taal.

Nu, ik leg mezelf dit doel al een paar jaar op door een soort schaamtegevoel. Ergens vind ik het erg dat ik mijn eigen taal precies wat verloochen. Aan de andere kant, lezen is een hobby dus ik lees waar mijn goesting mij op dat moment naar leidt. En het is niet dat ik bewust geen Nederlandstalige boeken wil lezen. Het is eerder dat ik voornamelijk in contact kom met Engelstalige boeken, door het genre dat ik het liefste lees.
Ik hanteer eigenlijk een heel eenvoudige regel: als een boek dat ik wil lezen oorspronkelijk geschreven is in een taal waar ik comfortabel in kan lezen, dan wil ik het in de oorspronkelijke taal lezen. Voor alle andere boeken verkies ik de Nederlandstalige vertaling, als die er is.
Gezien ik elke maand opnieuw mezelf een extra schuldgevoel aanpraat als ik weer maar eens in mijn maandoverzicht moet aangeven dat ik niks in het Nederlands las, heb ik besloten om dit jaar dit doel eigenlijk te laten varen en dat mijn eenvoudige regel voldoende is. Ik ga de gelezen taal van mijn boeken wel nog bijhouden, maar ik ga er geen verwachtingen meer op plakken.

DOEL 3: Lees 30% uit mijn boekenkast

Naast lezen van boeken, koop ik ook graag boeken, met als gevolg redelijk uitpuilende boekenkasten, waarvan een groot aantal niet is gelezen.
Op zich vind ik dat tof, dat ik een eigen bibliotheek heb, waarin ik kan snuisteren als ik eventjes niet weet wat lezen. Aan de andere kant moet ik mezelf wel wat temperen en zorgen dat bepaalde boeken niet oneindig ongelezen blijven. Om te voorkomen dus dat ik alleen mijn nieuwste aanwinsten lees, dit leesdoel.

Dit leesdoel behaalde ik, als ik ook mijn nieuwste aanwinsten meetel. Op zich is dat goed, want ik lees te weinig ook van de nieuwe boeken die ik ontvang via mijn boekbox abonnementen.
Maar eigenlijk doelde dit leesdoel op de boeken gekocht in het verleden, en daarvoor behaal ik het doel dus niet. Voor dit jaar heb ik mij dus voorgenomen om toch net dat tikkeltje meer aandachtig te zijn voor de boeken die al langer dan een jaar ongelezen in mijn boekenkast staan.

DOEL 4: Lees 5 boeken van meer dan 550 bladzijden

2021 was het eerste jaar waar ik een doel over het aantal bladzijden oplegde, omdat ik de neiging heb om deurstoppers, of dus dikke intimiterende boeken, voor me uit te schuiven. Waar ik in 2021 het doel op 500 bladzijden legde, had ik het in 2022 met 50 bladzijden opgetrokken.

Dit doel werd met vlag en wimpel behaald. Maar liefst 14 boeken van meer dan 550 bladzijden! Ik kon het doel zelfs gerust met nog eens 100 blz opgetrokken hebben, want van die 14 telden er 5 660 blz of meer. Twee boeken telden zelfs meer dan 1000 bladzijden!

Goed om te onthouden ook, voor als ik me weer eens laat intimideren door het aantal bladzijden dat een boek telt, is dat geen enkel van deze kloefen minder dan 3 sterretjes kreeg. Straffer nog, maar liefst de helft ervan werden 5-sterren boeken en nogmaals 3 kregen 4 sterren. Dus dikke boeken blijken vaak ook nog eens favorieten materiaal!

Leeslog trackers

De leesdoelen zijn één ding, maar daarnaast hou ik nog heel wat informatie bij over de gelezen boeken, en een deel daarvan komt ook in mijn leeslog, vooral omdat ik graag streepjes trek, lol. Voor grafiekjes ga ik daarentegen dan kijken in mijn bijhorende Excel.

Sterretjes

Zoals gebruikelijk volgt ook voor 2022 de verdeling van de beoordelingen een normale curve. Wel ook een pak meer 5-sterren boeken dan vorig jaar (2022: 12 vs. 2021: 7).

Op Goodreads ziet er dat dan zo uit, wat ik altijd een heel toffe figuur vind, met de boekencovers er bij.
De boeken zonder beoordeling, zijn de boeken die ik niet uit las.

Type

Een 40/60 verhouding tussen geluisterde boeken en boeken met de ogen gelezen begint een gewoonte te worden bij mijn leesgedrag. Zowel in 2021 als 2020 lag het aantal audioboeken ook rond de 40%!

Naar de bib gaan doe ik nog altijd niet, enerzijds omdat ik geen zo’n fan ben van de plaatselijke bib, anderzijds omdat ik genoeg boeken koop om me de komende jaren zoet mee te houden, lol.
De 4% geleende boeken die hier in de cirkeldiagram staan, zijn dus geen bibliotheek boeken, maar boeken die ik mocht lezen van vrienden/familie.

Series

Hier ga ik kort over blijven, omdat ik graag nog een apart bericht volledig aan series zou willen wijden. Maar globaal gezien maken iets minder dan de helft van de gelezen boeken deel uit van een serie.

Doelgroep

Geen verrassingen meer voor de verdeling van de doelgroepen. Zo’n 70% van mijn boeken zijn bedoeld voor een volwassen publiek, 30% voor een jonger publiek. Dit is ongeveer hhetzelfde als 2021 en 2020.

Genres

En ook voor de genres sta ik niet echt verbaasd te kijken. De top 3 is steeds Fantasy, Mysterie/Thriller en Romantiek, waarbij voor 2022 Fantasy wegloopt met de eerste plaats. Dit is voor het eerst sinds 2 jaar zo, gezien in zowel 2020 als 2021 de combinatie Mysterie/Thriller het meest gelezen genre was.

De laatste twee jaren is Sci-Fi ook met een opmars bezig. Waar in 2020 dit slechts 3% van de boeken uitmaakte, werd dit in 2021 verviervoudigd en hield deze trend zich aan in 2022. Sowieso is dit ook een genre waar ik meer van wil blijven lezen.

Het aantal gelezen romantische boeken lijkt daarentegen af te nemen, met een daling van 10% ten opzichte van 2020.

Overige statistieken

Zoals al gekend, naast mijn leeslog heb ik ook een vrij uitgebreide Excel waarin ik nog andere dingen bijhoud per boek. Ik doe dit systematisch, telkens ik een boek uitgelezen heb vul ik mijn excelrij aan met de relevante gegevens. Andere tabbladen zijn zo geprogrammeerd om er de nodige statistieken uit te kunnen halen. Hierdoor is het vrij eenvoudig om nog andere data te vergelijken, van de boeken gelezen in het jaar zelf, maar ook in vergelijking met voorgaande jaren!

Nog meer over de gelezen boeken

Eén van de vergelijkingen waar ik graag naar kijk is het verschil tussen het aantal boeken gelezen per maand versus het aantal bladzijden gelezen per maand, waardoor ik deze dit jaar ook systematisch heb bijgehouden in mijn leeslog, met bovenstaande leuke figuurtje als gevolg.

Over het algemeen loopt het aantal gelezen boeken gelijk op met het aantal gelezen bladzijden, maar maart was wel een uitschieter. Hierbij is het aantal gelezen boeken lager dan bij bijvoorbeeld april, maar ligt het aantal bladzijden wel een pak hoger. Nader onderzoek toont dat het niet is omdat ik in maart gewoon dikkere boeken las, maar net dat ik in april een aantal heel korte verhalen las, dit om mee te kunnen met de Magical Readathon.

In mijn leeslog hou ik ook bij welke dagen ik gelezen heb en welke dagen niet. Hierdoor kan ik nu ook bepalen hoeveel dagen per jaar ik niet een moment met mijn neus in een boek zit. 20% zo blijkt, of 70 dagen.
Nu, sommige dagen dat ik lees kan dit soms letterlijk slechts voor 10 minuten zijn, maar soms lees ik echt uren ook. Dit verschil bijhouden ga ik niet beginnen doen, want dit gaat zelfs voor mij een beetje te ver 😉

Zoals ik eerder al aanhaalde, las ik in 2022 toch een groot aantal heel dikke boeken. Zo’n 18% van de boeken telden 500 bladzijden of meer. Maar toch, een heel groot deel van de boeken (45%) bevindt zich in het standaard bereik van 300 à 400 bladzijden. En 21% van mijn leesvoer telde minder dan 300 bladzijden.

Een laatste over de boeken zelf, hun publicatiejaar. Geen grote verrassingen hier, dat het merendeel van wat ik lees ook recente publicaties zijn. Grappig om te zien is dat de 3-tal keer dat ik dan wel naar een oude publicatie greep, ik meer dan 100 jaar terug in de tijd ging.
Opvallend vind ik ook dat ik precies heel veel nieuwe 2022 publicaties las, maar dit zal dan wel weer samenvallen met mijn wens om mijn gekochte boeken sneller effectief te lezen. Ook voor audioboeken grijp ik naar de nieuwste uitgaves. Van de 34 boeken gepubliceerd in 2022, las ik er 16 als audioboek.

Over de auteurs

Naast de boeken hou ik ook een aantal zaken over de auteurs bij, hoewel het niet altijd evident is bepaalde informatie te vinden. Ik beperk me doorgaans dus ook gewoon tot de informatie die op Goodreads of de website van de auteur zelf terug te vinden is.

Zo is deze grafiek over het geslacht van de auteurs die ik las er eentje die met een beetje zout moet worden genomen. Ik ga meestal uit van de voornaam van de auteur, maar we weten allemaal dat het vaak niet zo simpel is. Onder dit voorbehoud kan ik net als vorig jaar concluderen dat ik opvallend veel van vrouwelijke auteurs lees. Dit is nu eigenlijk niet iets waar ik bewust naar kies. Ik ga geen boek aan de kant leggen op basis van de auteur, dus ik heb blijkbaar wel een vrij vrouwelijke smaak, gezien ik wel meer aangetrokken ben door wat vrouwen schrijven.

De woonplaats of herkomst van een auteur is ook niet altijd gemakkelijk te vinden, maar daar waar de auteur zelf expliciet een verschil maakte tussen zijn/haar herkomst en het land waarin hij/zij nu woont maakte ik daar nota van.
Globaal gezien geen verrassingen dat de meeste van mijn gelezen auteurs zich in de westerse wereld bevinden, Europa of Noord-Amerika.

Door ook echter rekening te houden met de herkomst van een auteur, slaagte ik er toch in een iets breder net de wijde wereld in te gooien, dan louter te kijken waar een auteur woont.
De overgrote merendeel blijven echter bij de UK en de US, gelijk hoe ik het ook bekijk.

Tot slot nog deze twee grafiekjes.
Enerzijds hou ik ook bij of een gelezen boek al dan niet een debuut was, wat voor 16 boeken inderdaad het geval was.
Anderzijds hou ik bij of ik een auteur al eerder las of niet. Een deel overlapt natuurlijk met het bovenstaande, van de 45 nieuwe auteurs las ik van 15 hun debuut. Het ene debuut dat ik niet als “nieuwe auteur” aankruiste, was er eentje dat ik voor een tweede keer las.

Doorheen de jaren

Als laatste nog twee overzichtjes over mijn leesgedrag doorheen de jaren, althans sinds ik dit systematisch ben beginnen bijhouden.

Dit toont de evolutie van het aantal gelezen boeken en bladzijden van 2013 tot 2022. Het is duidelijk dat dit serieus is toegenomen doorheen de jaren, met een soort van piek in 2020. Hoewel ik niet voorbarig wil zijn, maar het lijkt wel alsof ik een soort plateau heb bereikt. Benieuwd dus wat de toekomst zal brengen, is dit daadwerkelijk een plateau of gaat dit terug afnemen of zelfs toenemen?

Gezien ik de laatste jaren ook halverwege het jaar een update schrijf over mijn leesdoelen, was ik nieuwsgierig geworden of ik anders lees in de eerste helft van het jaar versus de tweede helft van het jaar. Het aantal boeken kon ik vrij eenvoudig gaan terug vinden in Goodreads, met bovenstaande grafiekje tot gevolg.
Vooral voor de laatste jaren lijkt de verhouding gelezen boeken ongeveer evenredig tussen de twee helften van het jaar, met misschien iets minder naar de tweede helft van het jaar toe. Maar algemeen is niet echt een trend te zien. Dit is echt afhankelijk van jaar op jaar.

Conclusie

Phew, dat was een serieuze boterham! En hoeveel cijfertjes en grafiekjes ik ook heb, terwijl ik dit bericht schrijf, zijn er altijd nog andere zaken die ik verder wil opzoeken. Maar dit is grosso modo het belangrijkste.

Wel heb ik gemerkt bij het maken van dit bericht dat ik toch wat aanpassingen nog ga moeten maken aan mijn Excel van 2023, want soms wordt in de cijfertjes rekening gehouden met de DNF-boeken en soms niet. Voor het aantal gelezen boeken is voor mij duidelijk dat de DNF’s niet mogen mee tellen, maar voor alle overige statistieken lijkt het mij wel nuttig die mee te tellen… Dus ja, nog niet helemaal aan uit hoe ik dat ga doen!

Deze laatste sectie gaf ik voor het gemak de titel conclusie, maar ik heb eigenlijk niet echt een conclusie. Het merendeel van bovenstaande verbaast mij niet en ligt heel hard in de lijn van de voorgaande jaren.
Jullie hebben misschien wel gemerkt bij mijn schrijven hierboven dat ik toch een iets andere benadering naar mijn leesdoelen wil nemen in 2023. De 4 traditionele leesdoelen zullen er voor 2023 dus iets anders uitzien:

Leesdoelen voor 2022 Leesdoelen voor 2023
Lees 100 boeken Deze is echt een traditie geworden, en ook al lees ik de laatste 3 jaren toch meer dan 100 boeken op een jaar, ik ga het toch op 100 houden
Lees 10% in het Nederlands Zoals ik eerder ook aangaf ga ik deze schrappen. Gezien ik er toch niet echt naartoe werk en het ook niet echt wil, is het eigenlijk een overbodig doel geworden. Cijfermatig ga ik het wel nog bij houden, maar ik gang er geen streefdoel meer aan vast
Lees 30% uit de boekenkast Deze ga ik behouden maar aanpassen naar boeken uit de boekenkast van voor 2023, zodat ik mij vooral ga focussen op vroeger gekochte boeken
Lees 5 boeken van meer dan 550 blz Hierbij heb ik even getwijfeld of ik het zou aanpassen naar 600 blz, maar ik durfde niet, lol. In plaats daarvan veranderde ik het aantal naar 8 boeken

Hoewel ik één leesdoel dus heb geschrapt, heb ik toch 4 leesdoelen voor 2023. Het laatste leesdoel heeft te maken met de series, waar ik hierboven zo kort over was. Dus wordt vervolgd!

Groetjes,
Charlotte