Gelezen

Halverwege leesjaar 2022

Sinds ik in 2019 een leeslog bij hou, ben ik ook veel meer cijfermatig bezig met de boeken die ik lees. Samen met mijn leeslog hou ik ook een ganse resem data bij in Excel over mijn leesgedrag en gezien ik dit vrij consequent doe sinds 2019 kan ik ook leuke vergelijkingen maken doorheen het jaar.

2022 zit er ondertussen al voor meer dan de helft op, dus hoog tijd om eens te kijken hoe ik het stel met mijn leesdoelen tot nu toe!

In mijn leeslog voor dit jaar had ik mijn vier voornaamste leesdoelen samen gevat. Deze zijn niet zo anders dan mijn leesdoelen van vorig jaar, alleen heb ik bij sommige het cijfertje een beetje aangepast naargelang het percentage dat ik toen behaalde.

Voor het 1ste en het 4de doel kan je in één oogopslag zien dat ik heel goed op weg ben op deze leesdoelen te behalen, maar laat ik ze alle vier toch eens van dichterbij bekijken, samen met de cijfertjes uit mijn Excel.

Sinds een drietal jaar streef ik ernaar om 100 boeken per jaar te lezen. Om dus goed op weg te zijn, zou ik halverwege het jaar toch de kaap van 50 moeten kunnen behalen, wat dus overduidelijk het geval is!

In vergelijking echter met 2020 en 2021, waar ik ook het doel van 100 boeken had, ligt mijn aantal gelezen boeken toch wel wat lager. Daarvoor kan ik wel een paar oorzaken aanwijzen.

Zo waren 2020 en 2021 speciale jaren, waar ons sociaal leven zo goed als onbestaand werd, waardoor er sowieso meer leestijd was. In 2022 zijn we meer en meer terug naar normaal gegaan: we zien weer meer mensen, vrije dagen raken meer ingevuld, we kunnen op reis gaan en we gaan ook weer fysiek naar het werk. Dit alles heeft toch wel een beetje gesnoeid in mijn leestijd.

Een andere oorzaak kan ook zijn dat ik meer probeer werk te maken van het niet uitlezen van boeken waar ik geen plezier aan beleef. Zo legde ik dit jaar al 3 boeken opzij, waarin ik toch al een behoorlijke portie in las. Deze boeken worden niet mee geteld in het aantal gelezen boeken, terwijl ik er alles samen toch al zo’n 550 bladzijden van las.

Maar! Maar dit alles over gaat niet echt op als ik kijk naar het totaal aantal gelezen bladzijden.
Enkel kijkend naar 2021, las ik in 2022 tot nu toe weliswaar zo’n 10% minder boeken, maar las ik omgekeerd in 2022 wel 10% al meer bladzijden dan op hetzelfde moment in 2021. Mijn gemiddeld uitgelezen boek is gemiddeld ook zo’n 50 bladzijden dikker dan voorgaande jaren, wat niet onlogisch is als ik je iets verderop vertel over mijn 4e leesdoel!

Ah, mijn eeuwige struikelblok: lezen in mijn eigen moedertaal.
Ik weet altijd op voorhand wanneer ik dit leesdoel instel, dat de kans klein is dat ik dit leesdoel ook zal behalen. Dit jaar heb ik mijn streefdoel op 10% Nederlandstalige boeken ingesteld en momenteel zit ik dus nog maar op 5%.

Alles wat ik hierover te zeggen heb herhaal ik eigenlijk steeds opnieuw: in mijn boekenkast staan vooral Engelstalige boeken, oorspronkelijk Engelse boeken lees ik ook het liefst in de oorspronkelijke taal, het nieuws over nieuw uitgebrachte boeken krijg ik ook vooral uit Engelstalige bronnen, etc.
Dus ja, ik blijf het goed vinden dat ik dit puntje heb, om me er bewust van te zijn en om me af en toe er toch eens toe aan te zetten te kijken wat er op de Nederlandstalige boekenmarkt is dat mij aanspreekt, maar ik ga mezelf niet dwingen een boek te lezen dat mij niet direct aanspreekt, puur omdat het in mijn moedertaal is geschreven. Ik zie wel en doe ondertussen gewoon mijn goesting 😉

Voor de boeken in mijn boekenkast gaat het dan wel weer goed en ben ik perfect op schema om mijn doel te halen gezien ik nu reeds al 30% uit mijn fysieke boekenkasten las. Weliswaar komen er ook steeds meer boeken bij in mijn kast, maar daar zwijg ik eventjes over 😛
In vergelijking met voorgaande jaren heb ik ook niet veel te zeggen, gezien het eigenlijk vrij gelijk op gaat.

Voor mijn laatste leesdoel ten slotte doe ik het dit jaar echt heel goed. Ik heb niet alleen mijn doel van 5 boeken van meer dan 550 bladzijden halverwege het jaar al bereikt, maar ook nog eens ruimschoots overschreden, met maar liefst 4 boeken!
En als ik vooruitblik naar de boeken die ik zeker nog dit jaar wil lezen, dan komen er daar toch nog een aantal boeken bij!

Dus alles bij elkaar genomen, wordt 2022 opnieuw een geweldig leesjaar, uitsluitend gebaseerd op de status van mijn doelen. Een grondigere analyse van de leescijfertjes en -trackers zal ik pas ondernemen als het jaar voorbij is, maar voorlopig zit ik zeker op de goede weg!

Hoe gaat het met jullie leesjaar ondertussen?

Groetjes,
Charlotte