Gelezen

Gelezen in 2022: Series

In mijn bericht over de cijfertjes van het leesjaar 2022 liet ik weten dat ik voor 2023 een apart leesdoel had in verband met de series, maar dat ik daarvoor een volledig apart bericht wou schrijven. Dit is dus dit apart bericht!

In eerste instantie wou ik gewoon vertellen over mijn 2022 leesstatistieken in verband met series, maar toen ik begon te schrijven, wou ik steeds meer vertellen over mijn proces dat had geleid tot mijn manier van bijhouden. Dit bericht gaat dus veel verder en is een beetje heel lang uitgevallen. Ik heb zowat gans mijn denkproces uitgeschreven, vooral eigenlijk voor mezelf, maar wie weet, misschien vinden sommigen van jullie het interessant om te lezen of kunnen jullie me zelfs suggesties geven om het verder te verbeteren. Als dit je totaal niet interesseert, ik heb mijn bericht ingedeeld in secties, zodat je gerust kan springen naar het gedeelte dat je wel interesseert zonder al de rest te moeten lezen:

 1. Mijn sysyteem zoals het werd ontwikkeld voor 2022
 2. Hoe ik mijn systeem hervormde in 2022
 3. De serie-cijfertjes van 2022
 4. Aan het begin van 2023
 5. Conclusie: mijn serie-doel voor 2023

Als al dit nerdy-cijfertjes en tracking gedoe je geen bal interesseert, geen zorgen en hopelijk kom je een volgende keer wel lezen!
Voor de die-hards, hier gaan we met een vrij langdradige uiteenzetting!

Voor 2022

Al een paar jaar experimenteer ik met een manier om series waar ik in aan het lezen ben overzichtelijk bij te houden. Ik begon met een simpele excel-tabel, die steeds werd uitgebreid, gevolgd door een layout in mijn leeslog en een speciale tracker in mijn jaarlijkse spreadsheet met gelezen boeken.

Maar het begon dus met een excel-tabel, die ik de masterlist noem, waarin ik gewoon de ene serie na de andere in opschreef, gewoon onder elkaar met enkel de naam van de auteur erbij.

Naarmate de tijd vorderde kwamen daar alsmaar kolommen bij en werd de tabel almaar groter.
Er stonden series in waarin ik bezig was, maar ook deze die ik had voltooid, waar ik geen interesse meer in had en deze waar ik ooit eens in wou beginnen.
Ik hield het genre bij, de titel van het eerste boek, de titel van het laatst gelezen boek, wat de doelgroep was en of de auteur de serie al had afgerond of als er nog boeken moesten gepubliceerd worden.

Ook identificeerde ik 3 soorten series:

 • Overkoepelend verhaal, waarbij de serie één groot verhaal over een aantal boeken heen verteld
 • Afzonderlijke verhalen, waarbij de boeken in de serie zich weliswaar in eenzelfde wereld afspelen, maar waarvan de boeken op zichzelf en door elkaar kunnen worden gelezen
 • Beide, series die dus eigenschappen van de twee bovenstaande categorieën combineren

Vooral de eerste soort wou ik goed in het oog houden, want het vereist een goede herinnering van de eerder gelezen boeken. Dus als ik die serie wou verder lezen, mocht ik er dus niet te veel tijd over laten gaan, of ik ging boeken opnieuw moeten lezen.

En hier deed ik het eventjes mee, tot ik mezelf zo overweldigd voelde, dat ik iets moest doen. Mijn masterlist bevatte ondertussen over de 250 series, zowel reeds begonnen series, maar vooral ook series waar ik in geïnteresseerd was, zodat de lijst eerder een TBR werd dan een opvolglijst.

In 2021 nam ik me al voor om het mezelf wat gemakkelijker te maken. Ik wou een kleine selectie van series maken waarop ik me dat jaar wou concentreren, zonder al de rest in mijn masterlist te moeten zien. Daarom voegde ik een nieuwe layout toe aan mijn leeslog voor dat jaar.

Ik ging met de grove borstel door mijn masterlist en destilleerde hieruit een veel overzienelijke lijst van 17 series, die ik in 3 categorieën indeelde:

 • Series die volledig zijn geschreven en waar ik ooit al eens minstens één boek van las
 • Series die nog niet volledig zijn geschreven, maar waar ik wel al in ben begonnen en het vervolg zo snel als mogelijk van wil lezen
 • Series die ik in een zotte/hebberige bui fysiek had gekocht, maar ondertussen ongelezen in mijn boekenkast zijn blijven staan

Hierbij beperkte ik mij dus enkel tot series die overkoepelende verhalen vertellen en dus echt wel opvolging vereisten.

In 2021 voegde ik ook voor het eerste een nieuwe teller toe in mijn jaarlijkse Excel tabel.
Tot dan toe had ik voor series enkel een ja/neen-kolom, maar ik wou dit iets informatiever maken, omdat ik in mijn masterlist ook het onderscheid maakte tussen overkoepelende/alleenstaande series.

Uiteindelijk definieerde ik 5 categorieën:

 • eentje voor boeken die geen deel uitmaken van een serie (alleenstaand)
 • eentje voor boeken die deel uitmaken van een serie, dat geen overkoepelend verhaal vertelt (Serie-Onafh)
 • drie voor boeken die deel uitmaken van een overkoepelende serie (begin – vervolg – einde)

Doorheen het jaar echter was ik al een beetje tegen de grenzen aangelopen bij die categorieën. Hoe meer ik erover nadacht hoe meer types series ik kon definiëren.
Zo heb je bijvoorbeeld tussen de “overkoepelende verhalen” en de “alleenstaande verhalen” nog een tussenvorm waarbij enerzijds elk boek een op zichzelf staand verhaal verteld, maar er elk boek toch elementen zijn van een overkoepelende verhaallijn, waardoor je die boeken toch best in volgorde leest.
Soit, heel wat om over na te denken, wat ik dus in 2022 deed.

In 2022

Om te beginnen werkte ik in 2022 mijn masterlist bij met de ervaring en gelezen boeken van 2021. Hoewel ik deze masterlist erg handig vind voor een globaal overzicht, het werkt echter niet zo goed als focuspunt. Hiervoor heb ik iets kleiner en compacter nodig. Iets in mijn leeslog en in mijn jaarlijkse Excel lijst.

Eerst kwam mijn leeslog aan bod.
Waar ik in 2021 een beperkte selectie van series uit mijn masterlist haalde, nam ik voor 2022 een andere route.
Ik ging opnieuw door mijn masterlist en maakte in mijn leeslog een volledig overzicht van alle series waar ik ooit eens in was begonnen en nog interesse in had om verder te lezen. Wel splitste ik ze op in series die volledig geschreven zijn en series die nog lopende zijn.
Ik was ook zo voorzienig om een extra bladzijde in mijn leeslog te voorzien waar ik nieuw in begonnen series in kon noteren.

Wat ik in mijn leeslog doe, krijgt vroeg of laat ook navolging in mijn jaarlijkse excel tabel, maar hiervoor wou ik eerst nadenken over de categorieën van series. Die 5 die ik in 2021 had gedefinieerd wou ik niet zo houden. Ik wou iets nieuws, iets dat enerzijds uitgebreid en informatief genoeg was, maar anderzijds voldoende compact zonder mij te verliezen in oneindige subonderdelen.
Het was wat denk en opzoekwerk, maar uiteindelijk besloot ik op 3 categorieën die voor mijn doeleinden de overgrote meerderheid van de series beschrijven:

 • Dynamische series: series die vooral een overkoepelend plot hebben en die dus in publicatievolgorde moeten worden gelezen.
 • Episodische series: series die in elk boek een volledig verhaal vertellen, maar zich in dezelfde wereld afspelen en/of met dezelfde personages. Ze hebben vaak ook een subplot dat overkoepelend is, waardoor de boeken in volgorde lezen wel een meerwaarde blijft. (bijvoorbeeld veel detectiveseries, zoals Poirot of actieseries zoals Jack Reacher)
 • Standalone serie: series die zich afspelen in dezelfde opgezette wereld, maar dat is het enige wat de verhalen met elkaar verbindt, zodat je gerust buiten volgorde kan lezen of niet hoeft alle boeken te lezen om er iets aan te hebben (bv. veel romantische series, zoals Bridgerton)

Eenmaal die keuzelijst gedefinieerd, kon ik mijn jaarlijkse excel lijst verder aanpassen, om ook het gegeven van “start”, “vervolg” en “einde” gemakkelijk te kunnen zien. Uiteindelijk werden dit twee extra kolommen en nog een derde met de naam van de serie zelf.
Vier kolommen voor series, die werden aangevuld telkens ik een boek had uitgelezen. Goed genoeg vond ik.

Echter stootte ik halverwege het jaar, bij het bekijken van mijn tussentijdse statistieken, toch op het feit dat ik vanuit mijn lijst van gelezen boeken toch niet alle informatie kon halen om over te brengen in mijn masterlist.
Omdat het gemakkelijk is die informatie meteen ook op te schrijven wanneer ik het boek net heb gelezen, voegde ik nog een tabblad toe in mijn excel van 2022 speciaal voor series, waarin ik ook opschreef hoeveel boeken een serie telde, hoeveel ik er had gelezen, hoeveel er nog zouden worden gepubliceerd, etc.
Het lijkt misschien overdadig en het was inderdaad wat werk om alles op te zetten, maar eenmaal alles klaar was en uitgetest, is het eigenlijk vrij eenvoudig bij te houden. Het maakt ook het updaten van mijn masterlist, wat ik één keer per jaar doe, veel gemakkelijker.

Het hielp ook enorm met mijn focus voor series. Door die aparte lijst, zowel in mijn leeslog als in mijn excel, koos ik sneller om een volgend boek in een serie te lezen, in plaats van iets volledig nieuws te beginnen. Dat dit een succes was is ook al af te leiden uit het hoge aantal “KLAAR” die je in de partiele screenshot hierboven kan zien!

En ten slotte, dankzij die aparte lijst, kon ik ook tal van cijfertjes over de series van 2022 trekken, waardoor we nu eindelijk kunnen overgaan op het uiteindelijke doel van dit bericht: de cijfertjes over de series van 2022!

De serie cijfertjes van 2022

In mijn eerste bericht over de leescijfertjes van 2022 toonde ik al hoeveel van de gelezen boeken deel uitmaakten van een serie. Nu dat ik mijn categorieën heb uitgelegd, kan ik daar wat dieper op in gaan.

Van de 114 uitgelezen boeken van 2022, waren 50 boeken op zichzelf staand en maakten 64 boeken deel uit van een serie. Zoals je kunt zien, toch een merendeel aan series. Laat mij daar nog even verder op inzoomen.

In november voegde ik nog een categorie toe, namelijk verhalenbundel, voor boeken die dus een verzameling van kortverhalen bevatten. Hiervan las ik maar eentje. Voor de rest maakte toch wel de helft van de serie-boeken deel uit van een dynamische serie (32 boeken).
Nu, dit is het overzicht per boek natuurlijk, wat betekent dat meerdere van die 32 boeken uit éénzelfde serie kunnen komen. Vandaar dus ook waarom ik een apart blad met series nodig had in mijn Excel en leeslog.

Laat mij beginnen met de backlog series, ofwel de series die ik voor 2022 al was begonnen.
Aan het begin van 2022 telde die lijst nog 35 series. Op het einde van het jaar schoten nog 24 series over, wat betekent dat 11 series geschrapt konden worden uit de lijst. Van die 11 heb ik er 6 helemaal uit gelezen. Voor de overige 5 besloot ik dat ik niet meer geïnteresseerd was om verder te lezen.

Natuurlijk begon ik ook in nieuwe series te lezen in 2022, 23 in totaal.
Daarvan las ik meteen al 7 helemaal uit.
Ik begon ook het eerste boek in 4 nieuwe dynamische series te lezen, maar las dat boek uiteindelijk niet uit, waardoor ik de serie dus ook niet verder zal lezen.
En van 1 serie, dat ik als episodisch categoriseer, las ik het eerste boek wel volledig uit, maar ben ik niet meteen van plan om verder te lezen in de serie. Dat eerste boek stond mooi op zichzelf en vraagt niet meteen om een vervolg.
Dit betekent ten slotte dat ik nog 11 nieuwe series ben begonnen waar ik nog in verder wil lezen.


In totaal las ik dus boeken uit 36 verschillende series goed voor 67 boeken, onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • dynamisch: 15 series met 36 gelezen boeken (inclusief 4 DNF)
 • episodisch: 9 series met 14 gelezen boeken
 • alleenstaand: 12 series met 17 gelezen boeken

Van de 36 series, waren 13 oude series en 23 nieuwe.
Ik voltooide 13 series, besloot niet verder te lezen in 10 series en las geen enkel boek in 22 series die ik voor 2022 al was beginnen lezen.
Ik kan zo nog wel eventjes doorgaan, maar ik laat voor de rest bovenstaande screenshots voor zich spreken. Wat ik wel onthoud is dat ik op het einde van de rit nog 35 series overdraag naar 2023!

In 2023

Phewie, voelt alsof ik een berg heb beklommen om al dit bovenstaande ietwat coherent en volledig neer te schrijven!
We zijn nu helemaal up-to-date met alles wat is gebeurd tot en met eind 2022 omtrent de boekenseries. Volgende stap voor mij was om mijn masterlist aan te vullen zodat deze ook klaar was voor 2023. Hierbij besloot ik om die ook volledig te herontwerpen.

In plaats van alles in één grote tabel te schrijven, heb ik verschillende tabbladen gecreëerd voor “actieve series”, “voltooide series” en “gestopte series”. Hierdoor kan ik series uit het “actief” blad regelmatig wegschrijven, zodat ik minder moet filteren in de tabel zelf en het iets overzichtelijker blijft.
Series waar ik ooit eens in wil beginnen haalde ik volledig weg uit deze lijst. Er zijn andere manieren waarop ik dit bij houd, zodat het niet nodig is mijn lijst hier onnodig mee te belasten.

Eénmaal dit was gedaan moest ik ook aanpassingen maken bij de naam van de serie categorieën, want daarvoor had ik enkel nog maar “overkoepelende” en “afzonderlijke” verhalen. Dit werd dus aangepast naar “dynamisch”, “episodisch” en “alleenstaand”.

Vervolgens bedacht ik nieuwe indelingen voor de leesstatus van series. Naast de evidente “uitgelezen” en “dnf”, wou ik ook de “bezig” categorie informatiever maken. Bij de actieve series onderscheidde ik uiteindelijk 4 types, voor een groot gedeelte geïnspireerd door Becca van Becca and the Books:

 • UP TO DATE – unknown sequel: series waarvan ik alle boeken heb gelezen, maar die nog een vervolg gaan krijgen, alleen is onbekend wanneer.
 • UP TO DATE – sequel within year: series waarvan ik alle boeken heb gelezen, maar die het komende jaar een vervolg krijgen
 • NOT up to date – voltooide serie: series die volledig zijn geschreven, maar ik dus nog niet alle boeken van las
 • NOT up to date – lopende serie: series die nog niet volledig zijn geschreven en waar ik niet mee ben met het lezen van de boeken

En zo kon ik dan, na ook de update van 2022 te hebben gedaan, ook een statistiekjes pagina in mijn series masterlist invoegen.

De eerste cijfertjes, in het blauw, zijn de cijfertjes over mijn drie tabbladen heen. Sinds ik leesstatistieken bijhoudt heb ik informatie over 163 series. Hiervan las ik er al 56 uit, begon ik te lezen in 64 die ik besloot niet verder op te volgen en tel ik momenteel 44 actieve series, waar ik wel in wil verder lezen.

Huh, tiens, dat is precies een ander getal dan wat ik hierboven als “over te dragen naar 2023” bestempelde.
Klopt, 35 series versus 44 series is een verschil van 9 series. Dit komt omdat voor 9 series voor 2022 niet echt bekend was dat ze ofwel überhaupt deel uit maakten van een serie waren ofwel niet duidelijk was dat er nog een vervolg op zou komen.
Dus officieel startte ik 2023 dus met 44 series waarin ik aan het lezen ben en waarin ik dus nog geïnteresseerd ben om verder te lezen.

De tweede cijfertjes, in groen illustreren dus ook die 9 bijkomende series nog een keer: er is bekend dat er nog boeken in die reeks zullen komen, maar wanneer blijft een raadsel.
De overige twee cijfers (109 en 45) is gewoon het onderscheid tussen series die al volledig zijn geschreven en series waar de auteur nog actief aan bezig is. Niet echt zo’n nuttige cijfers, maar goed, ze staan erin 😉

De derde cijfers, in roze, zijn de belangrijkste en gaat helemaal over de actieve series en de nieuw gedefinieerde lees statussen. Die helpen ook een beetje met het geven van prioriteit aan welke series ik wil verder lezen in 2023.
Zo zijn de “up to date sequel within year” diegene waar in 2023 een vervolg van uit komt dat ik dus liefst ook in 2023 wil lezen.

En ten slotte, de gele cijfertjes zijn het overzicht per jaar.
Zo kan je ook opnieuw de cijfertjes van 2022 zien, wat ik kan gebruiken als een controlemechanisme over al mijn Excellekes heen. Het klopt inderdaad dat ik in 2022 23 series startte, 13 voltooide en er 10 opgaf.

Conclusie

En zo starten we 2023 met 44 actieve series, wat dus toch wel veel is.
Hiervan zijn 22 series dynamische series, wat ik dus de meest cruciale series vind om goed in verder te lezen.

Omdat ik voor 2023 één van mijn gebruikelijke leesdoelen besloot te schrappen , wilde ik een nieuw leesdoel definiëren omtrent series, vooral om mezelf te blijven herinneren aan de series waar ik in verder wil lezen, en dit is hem geworden:

Voltooi of been bij met 10 backlog series

En voilà, dat ene zinneke hier boven is eigenlijk de reden waarom ik dit monsterlijk bericht heb geschreven, lol.
Ik ben me er zeer van bewust dat bitter weinig mensen dit zullen hebben gelezen, maar zoals ik zei, was het ook vooral voor mezelf dat ik het wou neerpennen, om zo ook een basis te hebben om later op verder te kunnen werken.
Zij die me wel tot hier zijn gevolgd, jawadde (!) en dikke merci!

Groetjes,
Charlotte

One Comment