Engels Vertaalschema

Engels Nederlands
alternately [alt] afwisselend
approximately [approx] ongeveer [ong]
armhole depth diepte armsgat
back width rugbreedte
beginning [beg] begin
beginning of round marker [BOR marker] steekmarkeerder die het begin van een ronde bij rondbreiwerk aangeeft
beginning of round/row [BOR] begin van de ronde/rij
between [bet] tussen
bind off [BO] afzetten/afbinden
block/blocking blocken of je breiwerk nat opspannen om het de juiste afmetingen te geven
body length lichaamslengte
break the yarn knip draad door met een eindje
bust circumference bovenwijdte/omtrek buste
cable kabel
cable needle kabelnaald
cable stitch kabelsteek
cast on [CO] opzetten
chart teltekening
circular knitting rondbreien
circular needle rondbreinaald
continue [cont] vervolgens/ga verder
contrast colour [CC] contrastkleur
cross kruisen
decrease [dec] minderen [mind]
double pointed needles naalden zonder kop
drop a stitch laat een steek vallen
finishing afwerking
garter stitch ribbelsteek (brei alle naalden recht)
gauge stekenproef
increase [inc] meerderen [meerd]
knit gebreid
knit [k] recht [r]
knit 1 [k1] brei 1 steek recht
knit 2 stitches together [k2tog] 2 steken recht samenbreien
knit across brei tot einde
knit fabric gebreide stof
knit into back gedraaid recht breien
knit into front and back of one stitch [kfb] brei recht in voorste en achterste lus van dezelfde steek
knit on right side [K on RS] brei recht aan de goede kant
knit on wrong side [K on WS] brei recht aan de verkeerde kan
knit through back loop [kbl] brei recht door achterste lus (gedraaid recht)
knit to last x sts brei recht tot er nog x steken over zijn
knitting breien
main colour [mc] hoofdkleur
make one left [M1L] meerder 1 steek gedraaid naar links
make one right [M1R] meerder 1 steek gedraaid naar rechts
make one
by lifting the bar in between stitch [M1]
meerder 1 steek
door de lus tussen twee steken op te nemen
moss stitch gerstekorrelsteek
needle breinaald
next volgende
pass slipped stitch over [psso] overhalen
pick up [pu] neem op
pick up 5 stitches neem 5 steken op
place marker [PM] plaats steekmarkeerder
previous vorige
previous row vorige rij
purl [p] averechts [av]
purl 1 [p1] brei 1 steek averecht
purl on right side [P on RS] brei averecht aan de goede kant
purl on wrong side [P on WS] brei averecht aan de verkeerde kant
purl to last x sts brei averecht tot er nog x steken over zijn
repeat herhaal
reverse stockinette averechte tricotsteek
(brei alternerend een naald recht aan de verkeerde kant en een naald averecht aan de goeie kant)
rib stitch boordsteek
right side [RS] juiste kant
round ronde/toer
row rij
seam naad
seamlessly naadloos
sew naai
short row verkorte rij
shoulder width schouderbreedte
size afmeting
skein streng garen/wol
skip [sk] sla over
sleeve length from underarm mouwlengte vanaf onderarm
slip [sl] afhalen
slip stitch [sl st] haal steek af
slip, slip, knit slipped stitches together [SSK] haal 2 steken één voor één af, zet ze terug op de linkernaald en brei recht samen
stitch [st] steek
stitch holder stekenhouder
stitch marker steekenmarkeerder
stitches [sts] steken
stockinette stitch tricotsteek
(brei alternerend een naald recht aan de goeie kant en een naald averecht aan de verkeerde kant)
stretch rek
stretchy rekbaar
stripes strepen
tension spanning
together [tog] samen
turn keer om
upper boven
upper arm circumference omtrek bovenarm
upper back bovenrug
upper front bovenste voorkant
waist circumference omtrek taille
wrist circumference omtrek pols
wrong side [WS] verkeerder kant
yarn wol of garen
yarn over [yo] omslag [omsl]